[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/871648139855973/
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยจ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการปกครองอำเ
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/868702936817160/
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.235.77.252
ออนไลน์
4 ip
วันนี้
229 ip
เมื่อวาน
395 ip
เดือนนี้
11919 ip
เดือนที่แล้ว
11858 ip
ปีนี้
34879 ip
ทั้งหมด
358327 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัล “สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2563”
    สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2563 Comment ล่าสุด : phichynuchw@g mail.com
[ เข้าชม/Comment 1106/2 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 747/0 ]
55 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 581/0 ]
55 ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 686/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/6474 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว6453 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานกรณีนำบ้านหรืออาคารที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน ตามกฎกระทรางฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6394 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาอนุญาตและรับรายงานตัวคนต่างด้าวในกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว104 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผ่านระบบVCS
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/(อส.)/112 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว101 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6405 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6403 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6332 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว6212 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/6214 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียท้องถิ่นทุกแห่ง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

เริ่มปุ๊บ ล่มปั๊บ! ‘เราไม่ทิ้งกัน.com’ ลงทะเบียนรับ 5,000 (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
เว็บพนันบอลออนไลน์ที่ดีกว่า กับเกมส์สล็อตจาก (อ่าน 138 / ตอบ 0 )
การเดิมพันยอดนิยม จากนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป (อ่าน 52 / ตอบ 1 )
Garbine Muguruza (อ่าน 77 / ตอบ 0 )
Giroud (อ่าน 68 / ตอบ 0 )
Barcelona (อ่าน 53 / ตอบ 0 )
Crystal Palace (อ่าน 58 / ตอบ 0 )
South Korean Movie (อ่าน 53 / ตอบ 0 )
สีของเมฆ (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
เมฆชั้นมีโซสเฟียร์แถบขั้วโลก (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์