[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985060541541359&id=485172371530181
ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982610961786317&id=485172371530181
ปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ"
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.80.183.100
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
61 ip
เมื่อวาน
290 ip
เดือนนี้
6066 ip
เดือนที่แล้ว
3799 ip
ปีนี้
27153 ip
ทั้งหมด
115558 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ เข้าชม/Comment 862/0 ]
55 ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เข้าชม/Comment 429/0 ]
55 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Comment ล่าสุด : นายอาทิตย์ ชินนาถ olechinnat@gmail.com
[ เข้าชม/Comment 1135/4 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 1504/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11214 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11213 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11212 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว11168 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11170 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท)
ด่วนที่่สุด ที่ 0018.1/ว11201 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิท
ที่ สน 0018.4/ว225 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดหาเครื่องแต่งกายสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11062 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11051 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11052 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

Goldenslot :เกมส์MonsterWheel (อ่าน 10 / ตอบ 0 )
รู้ไหมทำไมเรียกว่าส้มตำ? (อ่าน 771 / ตอบ 4 )
โปรเจสเตอโรน (อ่าน 295 / ตอบ 0 )
การเผาผลาญพลังงาน (อ่าน 742 / ตอบ 0 )
สัตว์เลี้ยง (อ่าน 834 / ตอบ 0 )
ประโยชน์ของผักบุ้ง (อ่าน 806 / ตอบ 0 )
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด (อ่าน 234 / ตอบ 0 )
ประโยชน์ของแตงโม (อ่าน 114 / ตอบ 0 )
โรคเกิดจากอุตสาหกรรม (อ่าน 121 / ตอบ 0 )
ฮอร์โมน (อ่าน 130 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายสมชัย คล้ายทับทิม
ปลัดจังหวัดสกลนคร


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์