[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/871648139855973/
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยจ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการปกครองอำเ
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/868702936817160/
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.172.234.236
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
32 ip
เมื่อวาน
169 ip
เดือนนี้
4063 ip
เดือนที่แล้ว
11679 ip
ปีนี้
53883 ip
ทั้งหมด
271728 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 121/0 ]
55 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 136/0 ]
55 ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 171/0 ]
55 ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
    ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 659/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๘๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๘๘๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๘๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว14646 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสู
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/18575 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศษสนา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในขฃช่วงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน 0018.1/18542 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประช
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

การเล่นบาคาร่าสมัยนี้ง่ายกว่าเดิน (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
premiertoto.com (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
danawatoto.com (อ่าน 18 / ตอบ 0 )
bet-man.co.kr (อ่าน 20 / ตอบ 0 )
totoenjoy.com (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
รู้หรือไม่ Baccarat ออนไลน์ มีดีและเสียอย่างไร (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
น้ำทะเลหนุนสูงดัน พนังกันน้ำ แตก ถล่มสมุทรปราการ อยู่มา 50 ปีไม่เคยเจอแบบนี้! (อ่าน 41 / ตอบ 0 )
"ฆวน มาต้า" บรรลุสัญญา 3 ปีกับปีศาจแดงยาวไปถึง 2022 เรียบร้อยแล้ว (อ่าน 114 / ตอบ 0 )
สิวอุดตัน (อ่าน 102 / ตอบ 0 )
วิเคราะห์บอล ยูโร 2020 รอบคัดเลือก : สาธารณรัฐเช็ก (48) -vs- มอนเตเนโกร (53) 10/06/62 (01.45 น.) (อ่าน 122 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์